Inscripció


Inscripció al Curs 2017-2018

Període extraordinari d'inscripció per al Curs 2017-2018

Arrenca el període extraordinari de matriculació a l'EMG, comprès del 30 d'agost al 7 de setembre. La inscripció es fa únicament per via telemàtica. Qualsevol persona que vulgui matricular-se a l’EMG, que no sigui alumne/a del curs actual, solament podrà fer-ho mitjançant el procediment telemàtic. Les persones que es vulguin matricular i no disposin de connexió a Internet poden acudir als ajuntaments amb aula per formular la inscripció.

Sigueu benvinguts!

Condicions Generals:

Esteu accedint al formulari de matriculació en línia de l'EMG.

Si teniu coneixements musicals, impartits per una escola de música o un conservatori, i desconeixeu quin és el vostre nivell, abans d'omplir el formulari de matriculació contacteu amb l'equip pedagògic del centre mitjançant un correu electrònic adreçat a edemg@girones.cat o truqueu al 972 213 262.

Les dades acadèmiques inscrites seran validades pel professorat de l'EMG. En posterioritat rebreu una confirmació electrònica de la matriculació.

Caldrà informar de qualsevol canvi en les vostres dades personals o econòmiques als serveis administratius de l'EMG amb la major promptitud possible.


Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Alumnes EMG, creat pel Consell Comarcal del Gironès per a organitzar les activitats de l’Escola de Música del Gironès. No seran cedides a terceres persones. Omplint aquest formulari, entenem que ens atorgueu el vostre consentiment per a tractar-les amb aquesta finalitat i us informem que en qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-vos al Consell o als responsables de l’Escola